• Xếp theo:
Cừu phi lê

Cừu phi lê

MГЈ SP: 49060

380,000Д�
431,000�
Sườn Cừu

Sườn Cừu

MГЈ SP: 49059

250,000Д�
304,000�
Thịt đùi cừu

Thịt đùi cừu

MГЈ SP: 49058

260,000Д�
305,000�
Mua bán sỉ thịt cừu móc hàm ninh thuận

Mua bán sỉ thịt cừu móc hàm ninh thuận

MГЈ SP: 49057

235,000Д�
290,000�
Đùi cừu

Đùi cừu

MГЈ SP: 49045

290,000Д�
333,000�
Sườn cừu tươi

Sườn cừu tươi

MГЈ SP: 49044

290,000Д�
341,000�
Sườn cừu rút xương

Sườn cừu rút xương

MГЈ SP: 49043

370,000Д�
445,000�
Sườn cừu nướng sốt

Sườn cừu nướng sốt

MГЈ SP: 49042

290,000Д�
371,000�
Sườn cừu nướng bỏ da

Sườn cừu nướng bỏ da

MГЈ SP: 49041

340,000Д�
395,000�
Cừu ướp gia vị áp chảo

Cừu ướp gia vị áp chảo

MГЈ SP: 49040

370,000Д�
425,000�
Cừu non Ninh Thuận xông khói

Cừu non Ninh Thuận xông khói

MГЈ SP: 49039

450,000Д�
576,000�
 Tìm kiếm
 Link08.77.99.00.55

Back to top