• Xếp theo:
Mua bán sỉ bao tử cá

Mua bán sỉ bao tử cá

MГЈ SP: 49356

85,000Д
100,000в
Bỏ sỉ bao tử cá basa

Bỏ sỉ bao tử cá basa

MГЈ SP: 49355

85,000Д
107,000в
Mua bán sỉ Cá Cơm Than

Mua bán sỉ Cá Cơm Than

MГЈ SP: 49276

55,000Д
61,000в
Mua bán sỉ file cá hồi nauy

Mua bán sỉ file cá hồi nauy

MГЈ SP: 49203

450,000Д
555,000в
Mua bán sỉ cá hồi nhập khẩu

Mua bán sỉ cá hồi nhập khẩu

MГЈ SP: 49202

315,000Д
375,000в
Mua bán sỉ cá tầm

Mua bán sỉ cá tầm

MГЈ SP: 49184

GiГЎ: LiГЄn hб
Mua bán sỉ Cá nục đông lạnh túi 500g

Mua bán sỉ Cá nục đông lạnh túi 500g

MГЈ SP: 48986

38,000Д
44,000в
mua bán sỉ Cá thu đao đông lạnh túi 500g

mua bán sỉ Cá thu đao đông lạnh túi 500g

MГЈ SP: 48984

62,000Д
74,000в
Sỉ Cá hồi đông lạnh túi 300g

Sỉ Cá hồi đông lạnh túi 300g

MГЈ SP: 48983

110,000Д
135,000в
sỉ Đầu cá hồi tươi đông lạnh túi 500g

sỉ Đầu cá hồi tươi đông lạnh túi 500g

MГЈ SP: 48982

32,000Д
36,000в
Cá saba đông lạnh túi 400g

Cá saba đông lạnh túi 400g

MГЈ SP: 48981

26,000Д
31,000в
Chả Cá Hấp pmc

Chả Cá Hấp pmc

MГЈ SP: 48969

70,000Д
86,000в
Chả Cá Chiên bmc

Chả Cá Chiên bmc

MГЈ SP: 48968

70,000Д
88,000в
Sỉ chả cá nha trang

Sỉ chả cá nha trang

MГЈ SP: 48967

GiГЎ: LiГЄn hб
Basa không đầu giá sỉ tphcm

Basa không đầu giá sỉ tphcm

MГЈ SP: 48904

40,000Д
45,000в
Bao tử basa giá sì tphcm

Bao tử basa giá sì tphcm

MГЈ SP: 48903

67,000Д
83,000в
Cá biển tươi sạch giá sỉ

Cá biển tươi sạch giá sỉ

MГЈ SP: 48901

100,000Д
120,000в
Mua bán sỉ cá nục tphcm

Mua bán sỉ cá nục tphcm

MГЈ SP: 48896

50,000Д
58,000в
Mua bán cá hú giá sỉ tphcm

Mua bán cá hú giá sỉ tphcm

MГЈ SP: 48877

54,000Д
67,000в
Mua Bán cá chim trắng giá sỉ tphcm

Mua Bán cá chim trắng giá sỉ tphcm

MГЈ SP: 48769

270,000Д
321,000в
Mua bán sỉ Cá thát lát tphcm

Mua bán sỉ Cá thát lát tphcm

MГЈ SP: 48766

GiГЎ: LiГЄn hб
Mua bán Cá trích sỉ tphcm

Mua bán Cá trích sỉ tphcm

MГЈ SP: 48765

GiГЎ: LiГЄn hб
Mua bán Cá chép sỉ tphcm

Mua bán Cá chép sỉ tphcm

MГЈ SP: 48764

GiГЎ: LiГЄn hб
Giá cá Hú bao nhiêu 1kg 2021

Giá cá Hú bao nhiêu 1kg 2021

MГЈ SP: 48733

40,000Д
44,000в
Cung cấp Mua bán sỉ cá lóc đồng tại tphcm

Cung cấp Mua bán sỉ cá lóc đồng tại tphcm

MГЈ SP: 48732

GiГЎ: LiГЄn hб
Cung cấp sỉ cá diêu hồng tphcm

Cung cấp sỉ cá diêu hồng tphcm

MГЈ SP: 48727

58,000Д
64,000в
Bán Cá Khoai

Bán Cá Khoai

MГЈ SP: 48716

160,000Д
190,000в
Bán Cá tai Tượng

Bán Cá tai Tượng

MГЈ SP: 48610

GiГЎ: LiГЄn hб
Cá Mú Đỏ (Kg)

Cá Mú Đỏ (Kg)

MГЈ SP: 48548

760,000Д
853,000в
Cá Mú Trân Châu Sống ( kg )

Cá Mú Trân Châu Sống ( kg )

MГЈ SP: 48547

550,000Д
670,000в
Cá Tầm Sống (kg )

Cá Tầm Sống (kg )

MГЈ SP: 48546

522,000Д
614,000в
Cá Dứa 1 Nắng (Kg)

Cá Dứa 1 Nắng (Kg)

MГЈ SP: 48545

246,000Д
286,000в
Cá Lưỡi Trâu 1 Nắng (Kg)

Cá Lưỡi Trâu 1 Nắng (Kg)

MГЈ SP: 48543

110,000Д
139,000в
Cá Đổng Tươi (kg)

Cá Đổng Tươi (kg)

MГЈ SP: 48542

95,000Д
118,000в
Cá Bóng Đục (Kg)

Cá Bóng Đục (Kg)

MГЈ SP: 48541

115,000Д
135,000в
Cá Nục Nhỏ Làm Sạch (Kg)

Cá Nục Nhỏ Làm Sạch (Kg)

MГЈ SP: 48540

49,500Д
56,000в
Cá Chỉ Vàng Tươi (Kg)

Cá Chỉ Vàng Tươi (Kg)

MГЈ SP: 48539

70,000Д
85,000в
Cá chim trắng (kg)

Cá chim trắng (kg)

MГЈ SP: 48538

320,000Д
363,000в
 Tìm kiếm
 Link0946.922.622

Back to top